Akut

Der er mange situationer, som kan være uhensigtsmæssige, frustrerende mv. for dig som lejer, men decideret AKUTTE situationer, er der heldigvis kun ganske få af.

Vi gennemgår her, hvordan du skal foreholde dig i forskellige akutte situationer:

Husk altid, at den hurtigste vej til at kontakte VG Bolig er via vores app eller hjemmeside.

Tryk her for at downloade appen

Brand

I tilfælde af brand du ikke selv forsvarligt kan slukke i din bolig eller bygningen:

 • Red menneskeliv:
  • Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først!
  • Advar og evakuér andre personer i fare
  • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses)

 

 • Ring 112

 

 • Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt:
  • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt

 

 • Kontakt brandvæsnet ved når de ankommer:
  • Fortæl:
   • Hvorvidt der er personer i bygningen. Evt. antal.
   • Hvor ilden er opstået og hvor det brænder.

Vandskade

Hvis du oplever akut vandskade, såsom brud på vand-/varmeforsyningen i din bolig:

 

 • Sørg altid for at begrænse skaden og følgevirkningerne mest muligt. Fx:

 

 • Sluk for vandet
  • Luk for stophanen i teknik-rum i din bolig, hvis muligt
 • Begræns følgeskader:
  • Stil en skål/spand under, hvis muligt
  • Brug håndklæder e.l. til at suge væsken op

 

 • Hvem kontakter du:

 

 • Opstår skaden indenfor normal åbningstid (hverdage mellem 8-16)
  • Kontakt VG Bolig og vi sørger for at få vvs/skadeservice ud hurtigst muligt.

 

 • Udenfor normal åbningstid og weekender:
  • Kontakt skadeservice eller en vvs’er i området - ved akutte skader dækker vi naturligvis omkostningen.

 

Hvis du kontakter skadeservice for en skade, som ikke er akut, vil du selv modtage regningen herfor – så brug din sunde fornuft, når du skal vurdere, hvad du skal gøre.

Elevator

Hvis du eller en anden er fastklemt i elevator, dvs. ikke kan komme ud:

 • Kontakt oplyste alarm nummer anført i elevatoren.
 • Giv efterfølgende besked til VG Bolig om hændelsen – husk at skriv en god beskrivelse af hændelsen.

 

Vigtigt: Undgå brug af unødige midler til at komme ud, da det kan beskadige elevatoren, med risiko for at yde hærværk. Ved hærværk er du erstatningsansvarlig.

 

Oplever du at elevatoren står stille:

 • 9 ud af 10 elevator-stop skyldes skidt e.l. i elevatorens bundskinner – tjek derfor evt. om du kan rense skinnerne - det kan i mange tilfælde få elevatoren til at køre igen.

 

 • Et elevator-stop, uanset hvor irriterende det er, vil IKKE blive betragtet som en akut udfordring, og skal indberettes til VG Bolig. Vi tager hånd om problemet hurtigst muligt.

 

 • Lyde fra elevatoren, døre, manglende rengøring af elevator e.l., betragtes ikke som akutte – indberet det til VG Bolig, så vi kan håndtere evt. problemer.

 

Misbruges alarmnummeret i elevatoren, risikerer du selv at modtage regningen for akutudkaldet, hvilket kan løbe op i +2.000 kr.

Udfordringer med adgang til din bolig eller opgang udenfor normal åbningstid (hverdage kl. 8-16)

Hvis du har låst dig selv ude – kontakt en låsesmed. Du betaler selv for låsesmed, så fakturaen for udkaldet skal sendes direkte til dig, som ansvarlig.

 

Oplever du udfordringer med adgang til opgangsdør e.l.:

 • I langt de fleste tilfælde, er der en anden adgang til opgangen, som kan benyttes, og problemet kan herefter indberettes på VG Bolig.

 

 • Er du i en situation, hvor der IKKE er anden adgangsvej, kan du kontakte låsesmeden, og herefter indberette det til VG Bolig, med en beskrivelse af situationen. Herefter vil vi tage stilling til, hvem, der skal betale regningen. Brug din sunde fornuft i vurderingen.

Manglende vand og/eller varmt vand

Mangel på vand eller varmt vand er naturligvis en gene. Det er ikke et akut problem, men skal håndteres hurtigst muligt - indberet problemet til VG Bolig, så vi kan hjælpe dig med at få løst problemet. Husk altid en god beskrivelse af problemet/situationen.

 

Manglende vand:

 • Tjek om din nabo også mangler vand/varmt vand. I givet fald vil dette være en indikation af, at der er et generelt problem, fx grundet planlagt arbejde eller brud på installationerne e.l.

 

 • Hvis du selv afregner direkte med forsyningsværket, så tjek om du har betalt dine regninger, da der kan være lukket for vandet på baggrund heraf.

 

 • Tjek driftsstatus på dit vandværks hjemmeside – VG Bolig modtager desværre ikke besked fra leverandørerne om fx arbejde på rør, brud e.l. Du kan tilmelde dig SMS-service, på sms-service.dk hvorefter du modtager besked om akutte skader og planlagte arbejder.

 

Ingen varmt vand:

 • Tjek om din nabo også mangler vand/varmt vand. I givet fald vil dette være en indikation af, at der er et generelt problem, fx grundet planlagt arbejde eller brud på installationerne e.l.

 

 • Hvis det er et generelt problem:
  • Tjek driftsstatus på dit vandværk/varmeværks hjemmeside – VG Bolig modtager desværre ikke besked fra leverandørerne om fx arbejde på rør, brud e.l. Du kan tilmelde dig SMS-service, på sms-service.dk hvorefter du modtager besked om akutte skader og planlagte arbejder.

 

 • Hvis det er lokalt i din bolig:
  • Indberet problemet til VG Bolig, så vi kan hjælpe dig med at få løst problemet.

Manglende varme

Manglende varme er ikke akut, men skal håndteres hurtigst muligt – indberet problemet til VG Bolig, så vi kan hjælpe dig med at få løst problemet. Husk altid en god beskrivelse af problemet/situationen.

 

Opvarmningen i lejemålet er forskelligt fra ejendom til ejendom, men er enten gulvvarme, radiator eller i få tilfælde el opvarmet. Derfor er udfordringerne, årsager og løsninger afhænger af den type opvarmning du har i boligen.

 

Oplever du manglende varme, tjek nedenstående for at løse problemet:

 • Tjek om din nabo også mangler varme, da det er en god indikation på, hvorvidt der er et generelt problem forårsaget af forsyningsværket.

 

 • Hvis du betaler direkte til dit varmeværk: Tjek om du har betalt dine regninger eller om der kan være slukket for din varme.

 

 • Tjek driftsstatus på dit forsyningsværkets hjemmeside – VG Bolig modtager desværre ikke besked fra leverandørerne om fx arbejde på rør, brud e.l. Du kan tilmelde dig SMS-service, på sms-service.dk hvorefter du modtager besked om akutte skader og planlagte arbejder.

 

Gode råd til:

 • Radiator:
  • Termostater bør motioneres og radiatorer udluftes med jævne mellemrum for at sikre den bedste udnyttelse af varmen.

 

  • Hvis der er slukket for vandet eller varmen til lejemålet, virker dine radiatorer ikke efter hensigten.

 

  • Vær sikker på, at du ikke har høj varme på, mens du har åbne vinduer (i længere tidsrum) – dette kan medføre forhøjet returvarme, og medvirke til en højere udgift for dig.

 

 • Gulvvarme: (Der findes forskellige systemer)
  • Tjek altid om rumføleren har batterier på – hvis batterierne er løbet tør, kan rumføleren miste forbindelse og i værste fald få hele systemet til at miste forbindelsen.

 

 • Tjek altid om, der meldes om fejl på styreboksen i dit teknikskab/-rum.

 

 • Hvis der er slukket for vandet eller varmen til lejemålet, virker din gulvvarme ikke efter hensigten.

Strømafbrydelse

Oplever du strømsvigt, behøver det ikke nødvendigvis at være akut. Tjek derfor i første omgang:

 • Tjek dit relæ, om en eller flere sikringer, kan være slået fra. Hvis det er tilfældet, så slå dem til igen.

 

 • Tjek om din nabo også mangler strøm, så er det en god indikation på, at der er et generelt problem forårsaget af forsyningen.

 

 • Tjek om du har betalt dine regninger eller om der kan være slukket for din strøm

 

 • Tjek driftsstatus på din el-leverandørs og/eller elforsyningens hjemmeside.
  • Tilmelde dig SMS-service, på sms-service.dk således du modtager besked om akutte problemer og planlagte vedligeholdelsesarbejde på nettet.

Hvis intet af ovenstående løser din udfordring, så kontakt venligst VG Bolig. 

Strømafbrydelse: Hjælp til selvhjælp med fejlfinding på elinstallationer

 • HPFI/HFI-relæet slår fra

 

 • Fejlen skyldes, at noget i din elinstallation er ”utæt” (afleder til jord). For at beskytte dig mod elektrisk stød slår HPFI-relæet fra. Ulempen er bare, at al strømmen i hele boligen typisk samtidig slår fra.

 

 • Løsningen er at slukke for alle dine sikringer/grupper i tavlen, hvorefter du tænder HPFI-relæet.

 

 • Herefter tænder du én sikring/gruppe ad gangen og gerne med 20 sekunders mellemrum. Når du tænder den fejlramte sikring/gruppe, vil HPFI-relæet slå fra igen.

 

 • Den fejlramte sikring/gruppe skal du lade være slukket - tænd øvrige sikringer/grupper. Nu har du strøm i det meste af boligen igen.
  • Fjern alle brugsgenstande, tilsluttet stikkontakter og sluk alt lys (husk udendørslys) samt alle apparater, der er tilsluttet den pågældende sikring/gruppe (fx vaskemaskine, opvaskemaskine, køle/fryseskab).
  • Prøv herefter at tænde for HPFI-relæet.
   • Forbliver HPFI-relæet tændt, er fejlen på en af dine brugsgenstande.
   • Hvis HPFI-relæet slår fra igen, skift sikringen, hvis muligt.

Brud på husordensregler/Oplevelse af ulovligheder

Nabo-gener/brud på husordenen kan ikke løses ved en akut henvendelse.

Hvis du oplever gener e.l. fra din nabo eller brud på reglerne i husordenen, så er det vores erfaring, at det ofte kan løses, hvis du selv tager kontakt og I fælles finder en mindelig løsning. Tænk over, hvordan du henvender dig, og præsentér gerne løsningsforslag eller kompromisser, så I sammen kan få det bedste ud af situationen. En imødekommende og åben tilgang giver en god sandsynlighed for et godt resultat.

Hvis du alligevel ender i en situation, du ikke kan håndtere - indberet det til VG Bolig, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.

Oplever du at være vidne til deciderede ulovligheder, anmeld det altid direkte til politiet eller indgiv et anonymt tip til politiet på deres hjemmeside. Mener du, at sagen vedkommer VG Bolig, indberet det til VG Bolig. Oplys venligst, hvis sagen allerede er indberettet til politiet.

Defekte hvidevarer

Defekte hvidevarer er ikke en akut problemstilling.

Hvis du oplever problemer, skal du bruge modelnummeret på det pågældende hvidevarer, og kig i vejledningen, denne kan ligge i dit lejemål og altid søges frem på nettet. Tjek herefter:

 • Fejl-afsnittet i vejledningen, og afprøv selv at afhjælpe situationen

 

 • Slå relæet fra på sikringsgruppen – de fleste hvidevarer nulstiller efter 10 sekunder - herefter slå relæet til igen. Det løser flere af fejlmeldingerne.

 

 • Hvis ovenstående ikke løser problemet - indberet problemet til VG Bolig, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt. Det er vigtigt at du sender modelnummeret med, når problemet indberettes.

Defekte hvidevarer: Kendte udfordringer og løsninger heraf

 • Problemer med temperaturen i køleskab/fryser:
  • Temperaturen i køle-/fryseskab påvirkes hvis du fylder kølerummet for meget, stiller varme ting på køl, har varer der rammer bagvæggen, ofte åbner for lågen e.l. Dette påvirker apparatets evne til at holde den ønskede temperatur, hvorfor det helst skal undgås.

 

 • Opvaskemaskine:
  • Hvis du har problemer med programmer, der stopper midtvejs eller ikke vil gå i gang, kan de fleste maskiner nulstilles ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 3-10 sekunder.
  • Hvis du oplever problemer med kalk på service eller at service ej er rengjort tilfredsstillende, skyldes dette manglende salt og/eller afspænding, som skal påfyldes maskinen.
   • Bonusinfo: har din maskine kørt uden salt eller afspænding, kan blødgøringsanlægget blive ineffektivt, og det kan tage mange maskiner, før det igen er effektivt – selvom du igen har påført salt og afspænding.
  • Langt de fleste udfordringer opstår, hvis ikke maskinen er rengjort jævnligt – husk derfor at rengøring af maskine, afløb, sier mv.
   • Det er vigtigt du jævnligt kører en maskine rens, som kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

 

 • Kogeplader:
  • Hvis kogepladen driller tjek altid, at det ikke er låse-funktionen, der er årsag til, at det ikke fungerer.

 

 • Ovn:
  • Hvis strømmen har været gået, er mange modeller kodet, således, at uret skal indstilles, før ovnen igen kan ibrugtages.

 

 • Vaskemaskine:
  • Langt de fleste udfordringer opstår, hvis ikke maskinen er rengjort jævnligt – husk alle afløb, sier mv.
  • Vaskeresultaterne kan blive dårlige, både hvis du har for meget i tromlen og, hvis du kun har ganske få stykker tøj i.

 

 • Tørretumbler:
  • Langt de fleste udfordringer opstår, hvis ikke maskinen er rengjort jævnligt – husk alle afløb, sier mv.
  • Tørreresultaterne kan blive dårlige, både hvis du har for meget i tromlen og, hvis du kun har ganske få stykker tøj i.

 

Vi gør opmærksom på, at brugerfejl og/eller brugerpåførte skader altid vil være noget, der skal løses på lejers egen regning.